ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด


an image

พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา
ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด


ประวัติการรับราชการ

พล.ต.ต.ณรงค์วิทย์ พ่วงเภตรา
ตำแหน่ง   ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
วันดำรงตำแหน่งปัจจุบัน วันที่ 28 ธ.ค.2554 ตามคำสั่ง ภ.4 ที่ 774/2554 ลง 28 ธ.ค.2554
วันเดือนปีเกิด เกิดวันที่ 16 มิ.ย.2501
วันบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อ 15 มิ.ย.2524

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง

คำสั่ง

7 เม.ย.2525

รอง สวป.สภ.อ.เมืองร้อยเอ็ด

ตร.ที่ 568/2525 ลง 23 เม.ย.2525

9 พ.ค.2527

รอง สว.สภ.อ.นาจรวย จว.อุบลฯ

บช.ภ.2 ที่ 174/2527 ลง 9 พ.ค.2527

28 มิ.ย.2527

รอง สวป.สภ.อ.เมืองร้อยเอ็ด

บช.ภ.2 ที่ 275/2527 ลง 28 มิ.ย.2527

16 ม.ค.2532

รอง สวส.สภ.ต.หลักศิลา อ.ธาตุพนม จว.นครพนม

บช.ภ.2 ที่ 450/2532 ลง 28 ธ.ค.2532

1 เม.ย.2533

รอง สวส.สภ.อ.เชียงตน จว.เลย

บก.ภ.6 ที่ 94/2533 ลง 19 มี.ค.2533

10 ม.ค.2534

สวส.สภ.กิ่ง อ.ภูหลวง จว.เลย

ตร.ที่ 42/2534 ลง 10 ม.ค.2534

11 ส.ค.2535

สว.สภ.อ.ภูหลวง จว.เลย

จว.เลย ที่ 2559/2535 ลง 11 ส.ค.2535

2 ต.ค.2535

สว.ปป.เมืองร้อยเอ็ด

ตร.ที่ 1032/2535 ลง 28 ก.ย.2535

25 ต.ค.2539

รอง ผกก.อก.3 บก.อก.ภ.4

ตร.ที่ 841/2539 ลง 20 ต.ค.2539

24 มี.ค.2540

รอง ผกก.6 ทล.

ตร.ที่ 319/2540 ลง 17 มี.ค.2540

16 มี.ค.2543

รอง ผกก.(สส.)สภ.เมืองร้อยเอ็ด

ตร.ที่ 174/2543 ลง 8 มี.ค.2543

16 พ.ย.2544

ผกก.สภ.อ.หนองพอก จว.ร้อยเอ็ด

ตร.ที่ 922/2544 ลง 8 พ.ย.2544

18 ธ.ค.2546

ผกก.สภ.อ.เมืองร้อยเอ็ด

ตร.ที่ 971/2546 ลง 10 ธ.ค.2546

1 พ.ย.2550

รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

ภ.4 ที่ 2007/2550 ลง 29 ต.ค.2550

20 พ.ย.2551

รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

ภ.4 ที่ 1911/2551 ลง 25 ก.ย.2551

31 ม.ค.2554 

รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร 

ภ.4 ที่ 229/2554 ลง 31 ม.ค.2554

28 ธ.ค.2554 

ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด

ภ.4 ที่ 774/2554 ลง 28 ธ.ค.2554