ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้อาวุธและการยิงปืนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็๋ด จำนวน 3 รุ่น โดยมีข้าราชการตำรวจจากทุกสถานีตำรวจร่วมฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ณ กรมทหารราบที่ 16 กองพันทหารราบที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด <<<ภาพเหตุการณ์>>>

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 15:42 น.)