<<<กลับหน้าแรก

รวมภาพเก่า ๆ ที่ทรงค่าในอดีตของจังหวัดร้อยเอ็ด

จัดแสดงที่ชั้น 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดภาพเครื่องแบบข้าราชการ
ในอดีต

ภาพขบวนแห่งานประเพณี
ในอดีต

ภาพการแต่งกายชาวเมือง
ร้อยเอ็ด

ภาพเจ้านายระดับสูงเมืองร้อยเอ็ด
ในอดีต

ภาพกองคาราวานจากต่าง
เมืองพักแรมนอกเมืองร้อยเอ็ด

ภาพศาลาที่ว่าการจังหวัด
ร้อยเอ็ดในอดีต

วิถีชีวิตชาวเมืองร้อยเอ็ด
ในอดีต

ภาพกองเกวียณคาราวาน
หยุดพักระหว่างทาง

ภาพการขุดลอกบึงพลาญชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด ในอดีต


ภาพเครื่องแต่งกายชาวเมือง
ร้อยเอ็ดในอดีต

ภาพสะพานข้ามมายัง
จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพเจ้านายระดับสูงเมืองร้อยเอ็ด
พักผ่อนขณะออกตรวจพื้นที่

ภาพเจ้านายระดับสูงเมืองร้อยเอ็ด
ออกตรวจพื้นที่อีกภาพหนึ่ง

ภาพการก่อสร้างบึงพลาญชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพการทำบุญทอดกฐินของ
ชาวเมืองร้อยเอ็ดในอดีต

ภาพเจ้านายระดับสูงเมืองร้อยเอ็ด
ออกเยี่ยมชาวเมืองร้อยเอ็ด